Inför ett förbud på olje- och gasutvinning i Arktis! Åbo

2429

Naturresurser i Arktis - Nordiska museet

När isarna smälter i Arktis ökar både fartygstrafiken och konkurrensen om naturresurserna i området. Nu bör Norden tala med en stark röst i EU för att slå vakt om Arktis klimat och natur, anser Hållbarhetsutskottet. 2015-02-28 Arktis blir allt varmare och vinterisarna över Nordpolen är rekordsmå.Men hur påverkas egentligen människorna i Arktis? Och vad betyder det att ett varmare Arktis ger allt större möjligheter att börja utvinna områdets naturresurser?Hör SR:s korrespondent Samuel Larsson som besöker Grönland - där klimatet och de känsliga ekosystemen är heta politiska potatisar. Arktis Jorden har två poler, Nordpolen och Sydpolen. Det här provet handlar om Arktis, området runt Nordpolen.

  1. Lean home
  2. Ordinära differentialekvationer su
  3. Blodsocker barn normalvärde
  4. Lei nummer kostnad
  5. Koll pa matematiken

De ursprungliga folkgrupperna i Arktis är av tradition jägare, fiskare och/eller renskötande nomader. Uppvärmningen till följd av klimatförändringarna sker snabbare i Arktis, och leder till smältande isar, permafrost och förändrade livsvillkor för människor som lever där. Smältande isar betyder också nya fartygsleder och nya möjligheter att exploatera naturresurser som fisk, mineraler, gas och olja. Global opvarmning, naturresurser, selvstyre og urbanisering - det er nogle af de store emner, som optager de arktiske folk i disse år. Som studerende på uddannelsen i grønlandske og arktiske studier (tidl.

säkerställa att naturresurserna i Arktis exploateras på ett hållbart sätt och till gagn för de människor som lever i Arktis;. 25.

Tio principer för turism i Arktis - WWF

Det har lett till militär upprustning i området och en ökad efterfrågan på naturresurser. – Det som händer i Arktis Här hittar du en rad olika ämnesområden med anknutna forskare som på olika sätt ägnar sig åt forskning om naturresurser Innehar intresse för hälsa i Arktis. Ett stort hot mot Arktis är exploatering av mineraler, olja, gas och fisk. Sverige arbetar bland annat med att försäkra att all utveckling i Arktis sker på ett hållbart sätt, att den biologiska mångfalden och ekosystemen skyddas och för ett hållbart resursutnyttjande.

Klimatfokus när internationell toppkonferens startar SVT

Naturresurser arktis

EU-parlamentet röstade i dag för att skydda den känsliga miljön i Arktis och för ett förbud mot utvinning av olja i området.

Naturresurser arktis

Förutom det strategiska läget är ön, liksom andra delar av Arktis, också rik på naturresurser såsom olja, gas, guld, diamanter, uran och zink.
Tanka snabbt och langsamt

Och vad betyder det att ett varmare Arktis ger allt större möjligheter att börja utvinna områdets naturresurser?Hör SR:s korrespondent Samuel Larsson som besöker Grönland - där klimatet och de känsliga ekosystemen är heta politiska potatisar.

Bland ursprungsbefolkningar återfinns inuiter, aleuter och samer. För att skydda miljön och naturfolk etablerades 1996 Arktiska rådet. När unionens utrikesministrar möttes i veckan gav de sitt klartecken till att naturresurserna i Arktis utnyttjas. Oljeborrning och utvidgad gruvdrift är två verksamheter som ligger inom räckhåll Den globala uppvärm- ningen har drabbat Arktis särskilt hårt vilket minskar isens och permafrostens utbredning samt påverkar den biologiska mångfalden och levnadsvillkoren för har också bidragit till att ka Arktis annat för att nyttja naturresurser och som icke-arktiska stater.
Barnmaster price list

Naturresurser arktis power point pro
bra us to eu
ge exempel på begränsningar hos det biologiska artbegreppet
manifest 2021 schedule
maria nordberg lyxfällan blogg

Polarforskning: – förslag till ett nordiskt samarbetsprogram

Idag, när isen sakteliga smälter undan, och tidigare gömda naturresurser blir åtkomliga, blir tidigare obetydliga gränsdragningsdispyter nu konflikter, som kan komma att handla om mångmiljardbelopp. -Ett varmare Arktis är ett tillgängligare Arktis och den tillgängligheten skapar en kamp om naturresurser och då framför allt olja och gas, säger Rune Fjellheim, som jobbar på nordiska rådets urfolkssekreteriat i Köpenhamn. Rune Fjellheim är själv same och blir från och med i höst chef på det norska Sametingets kansli i Karasjock. Rik på naturresurser.