Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av

6004

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - Härjedalens kommun

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer  Finansiell planering på lång sikt utifrån perspektivet god ekonomisk hushållning. 3. Finansiell riskanalys. Fokus på kommunens samlade verksamhet (kommun,  För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

  1. Vad är votering riksdagen
  2. Svenska institutet stipendier
  3. Vad vill vänsterpartiet göra
  4. Framtiden yrket
  5. När ska sommardäck på
  6. Samhällsvetenskap översatt till engelska

3.4.2 Verksamhetsmål. 10. God ekonomisk hushållning. I Kommunallagens elfte kapitel står det att budgeten ska ange finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten, som är av be  Dnr KFN 2015/0021. Revisionsrapport "Granskning av verksamhetsbokslut och god ekonomisk hushållning". Beslut.

God ekonomisk hushållning innebär att på olika sätt skapa förutsättningar för att långsiktigt klara den kommunala verksamheten och ekonomin, även om det uppstår olika typer av störningar, t ex försämrade skatteintäkter. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv: Kommunfullmäktige har för 2020 beslutat om fem stycken mål för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Samtliga mål stäms av i samband med årsbokslut 2020 och samtliga uppnås.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och

MEDVERKANDE. Seminariet leds av Hans Petersson. Hans är  Där står bland annat att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin verk- samhet. I kommunallagen finns en   10 feb 2021 God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna  16 feb 2021 Dessa riktlinjer om god ekonomisk hushållning ska kopplas till både finansiella mål och verksamhetsmål.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - Ronneby kommun

God ekonomisk hushållning

1.4 God ekonomisk hushållning ”Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.” Så uttrycks denna grundläggande princip i kommunallagen.

God ekonomisk hushållning

Ljusdals kommun arbetar för god ekonomisk hushållning och en hållbar ekonomi. Ljusdals kommuns budget är ett viktigt styrdokument där kommunfullmäktiges  Hela styrmodellen finns redovisad i kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn. God ekonomisk hushållning.
Graf oljepriset

God ekonomisk hushållning syftar till att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv för att säkerställa att varje generation bär sina egna kostnader och därmed skapar förutsättningar likvärdig balans mellan mål – medel och kvalitet över tid.

Hela styrmodellen finns redovisad i kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn. God ekonomisk hushållning. För Hällefors kommun  I kommunallagens framgår att fullmäktige ska besluta om finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I de övergripande mål som  17 mar 2020 Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019.
Betyg abcde

God ekonomisk hushållning youtube simone de beauvoir
gymnasieantagningen 2021 helsingborg
spell beauty
kungälvs stadsbibliotek kungälv
herpes simplex

God ekonomisk hushållning - KEF

God ekonomisk hushållning I kommunallagens 8:e kapitel framgår det att för verksamheten ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, samt att det för kommunens ekonomi ska anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun följande mål: 5.3.1.1 Barns lärande De vuxna tar gemensamt ansvar för barnens uppväxtvillkor, lyssnar till deras åsikter, ser till att de är delaktiga och att barnperspektivet står i fokus. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Syftet med markeringarna är att medvetet och tydligt markera delar av överskott i bokslut för att möta tillfälliga framtida kostnadsökningar för specifika ändamål. God ekonomisk hushållning - ekonomistyrning\爀ꀀ屲I kommunallagens 11 kapitlet första paragrafen står det att kommuner och landst\൩ng ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv Till Göteborgs kommunfullmäktige . Kommunstyrelsens förslag .