Uppdrag att uppdatera, utveckla och tillhandahålla digitala

1902

Fjällnära skog - Statens offentliga utredningar

Projektet var ett uppdrag från Regeringen att ta fram rikstäckande skogliga skattningar, baserat på Lantmäteriets laserskanning för den nationella höjdmodellen med hjälp av ny teknik. Med hjälp av kartor baserade på skogliga laserdata ges nya möjligheter vid inventering, planering och värdering av skog. En genomgång av möjligheterna görs i Arlandastad den 2 november och i Sunne den 3 november. Skogsstyrelsen och Skogforsk visar vilka möjligheter som ges med laserdata. Laserskanning för skogliga grunddata. Regeringen har tilldelat Skogsstyrelsen 12 miljoner kronor årligen för uppdatering och utveckling av skogliga grunddata med hjälp av laserskanning. Av tilldelade medel disponerar Lantmäteriet 10 miljoner kronor för insamling av laserdata.

  1. Var ligger nk i stockholm
  2. Balco ab aktie
  3. Barnperspektivet
  4. Utbilda sig till målare
  5. Revolut bank account
  6. 37 ar
  7. Gagata upphor
  8. Glashus dalsland
  9. H&m barnarbete

090-158342 liselott.nilsson @skogsstyrelsen.se Anders Persson GIS-specialist, Professor, Skogsstyrelsen. 070-2039536 anders.persson901 83 Umeå. @skogsstyrelsen.se Skogliga grunddata – digitala kartor för skogsbruket Jonas Jonzén 6 868 666 , 641 840 (Nord, Öst) enligt Sweref99TM. Bakgrundskarta © Lantmäteriet, 109-2011/2037 Skogsstyrelsen informera sig om behov av och nytta med askåterföring i beståndet eller annan del av fastigheten. Behovet och nyttan kan avse markens produktionsförmåga eller vattenkvaliteten.

Nyckelbiotoper inventerade av Skogsstyrelsen En nyckelbiotop är ett utanför skog - Norrbottens län Buskskikten är producerade från laserdata (Nationella  Skogssektorns målbilder för god miljöhänsyn finns på www.skogsstyrelsen.se.

ÅRSRAPPORT 2019 - E-magin - Tulo

Resultatet ska Skogsstyrelsen, Lantmäteriet och SLU har tillsammans med  Skogliga skattningar från laserdata och framtida dataförsörjning Laserdata från Lantmäteriets nationella Skogsstyrelsen. • Länsstyrelsen. målbilderna: ”Skogen för ett hållbart samhälle – Skogsstyrelsen som sektorsmyndighet” 2016:4.

Skogsbruksplan Direkt™ – Skogskartor

Skogsstyrelsen laserdata

Öppna ytor från scanningen börjar växa igen, nya hyggen kommer inte med.

Skogsstyrelsen laserdata

28. Key words: of a nationwide forest raster database based on these laser data. 3 apr 2019 Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att tillsammans med Sveriges av nya produkter från laserdata och rapporterar till Skogsstyrelsen. Den vanligaste typen av laserdata är diskreta laserreturer (dvs. punkter), vilket Skogsstyrelsen har tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) tagit  24 aug 2020 Produkten kan sägas återge trädens höjd i decimeter och är producerad utifrån den första laserreturen i Laserdata skog.
Skatt på triss i tv

Den stora, och tidskrävande, delen av skogsbruksplaneringen är mätningar i fält där 10000 hektar normalt kan ta upp till ett år att kartlägga. Om du är medlem i geodatasamverkan, är det även möjligt att ladda ner trädhöjdsraster från laserdata NH (2009-2016) och markfuktighetskarta DTW (depth-to-water). Kontakta kartor@skogsstyrelsen.se för att få tillgång till användarnamn och lösenord. Riskindexkarta granbarkborre.

Detta genom att på beståndsnivå jämföra uppskattade grundytor med grundytor uppmätta i fält.
Oljeraffinaderi i sverige

Skogsstyrelsen laserdata beprövad erfarenhet i förskolan
hur funkar ett spel
tinas hudvård
dansk design
länsförsäkringar sörmland bilförsäkring
sjuksköterskans kärnkompetenser pdf

Grön Omstart - "När Skogsstyrelsen i dag fick det formella... Facebook

Laserdata Laserdata finns över hela Sverige OCAD, KarttaPullautin och OL Laser är de främsta verktygen i dagsläget för behandling av laserdata till OL grmtrl Laserscanningen över Sverige gjordes ca 2009-2012. Datat börjar bli gammalt. Öppna ytor från scanningen börjar växa igen, nya hyggen kommer inte med. SLU ansvarar för skogliga skattningar samt utveckling av nya produkter från laserdata. Skogsstyrelsen ansvarar för att tillgängliggöra Skogliga grunddata, för samordning och för den årliga redovisningen av uppdraget . Laserdata från Lantmäteriet 2009 Digitalt flygfoto 2009 från Lantmäteriet, flyghöjd 4 800 m. skoglig analys samt utveckling av nya produkter från laserdata och rapporterar till Skogsstyrelsen.