1 ving Milj og Design Adnan Zukanovichiof no - SlideToDoc.com

4480

Energiforbruk for utvinning av olje og gass - Elbilforum.no

Olje gir mer utslipp enn gass. Det er kjent at olje og gass produsert på norsk sokkel gir klart mindre utslipp enn andre steder i verden. Utslippet per enhet produsert på norsk sokkel er ca. 55 kg CO2 per toe.

  1. Parkering handikapptillstånd
  2. Jeep wrangler islander

Det viser oljeindustriens egne tall. Norges oljeproduksjon er slett ikke den reneste i klassen. Midt-Østen produserer olje med mindre utslipp enn Norge. Miljødirektoratet er myndighet for kvotesystemet i Norge. De skriver på sine hjemmesider at omtrent halvparten av Norges klimagassutslipp er omfattet av kvotesystemet.

I dag står regionen for 2,6 % av verdens oljeproduksjon og 16 %.

Markedsutviklingen 2017 - Enova

BarChart. Olje (OLJ olje og gassvirksomhetens installasjo- ner på norsk sokkel står for et årlig utslipp på ca.

1989

Co2 utslipp norge oljeproduksjon

CNN siterer norske Cicero og skriver at «dersom Norge fortsetter å bore som planlagt, vil de totale utslippene fra landets kjente olje- og gassreserver utgjøre ca. 15 gigatonn CO₂. Det vil spise opp 6,5 prosent av verdens gjenværende karbonbudsjett».

Co2 utslipp norge oljeproduksjon

Del element. Det er 2013-08-20 Akutte utslipp, oljevern og beredskap Historisk og forventet produksjon i Norge, 1970-2025. Oppdatert: 17.02.2021. Norge er en relativt liten aktør i det globale oljemarkedet, og norsk oljeproduksjon dekker om lag to prosent av verdens samlede etterspørsel etter råolje. Norsk oljeproduksjon, globale klimautslipp og energisituasjonen i fattige land –Dyrt å redusere utslipp i Norge –Mål: Redusere globale utslipp med 5,7 mill.
Solidariskt ansvar borgen

Norge slipper årlig ut 44 millioner tonn CO2. Gjennom eksport av olje bidrar Norge imidlertid til langt større utslipp enn det. Norge står for om lag to prosent av verdens produksjon av olje og tre prosent av produksjonen av gass.

I 2016 var samlet CO2-utslipp fra norsk sokkel om lag 13 millioner tonn - noe lavere enn utslippene i 2015. Hovedårsakene til at utslippene går ned er reduserte utslipp fra produksjonen og lavere leteaktivitet, viser Miljørapport 2017 fra Norsk olje og gass. I verdenstoppen Samtidig har den totale produksjonen på sokkelen økt. CO2-avgift er avgift på utslipp av karbondioksid (CO2).
Blindskrift översätt

Co2 utslipp norge oljeproduksjon senate filibuster
med ben provider portal
blood bowl undead
olika myndigheter i sverige
kundservice åhlens telefon
konsultarvode konto
palmolja skogsskövling

Nyhetsbrev mars 04 - KanEnergi AS - Yumpu

skjer i andre land som følge av redusert oljeproduksjon i Norge. Det kan likevel tenkes at norske kutt i norsk oljeeksport kan redusere globale CO2-utslipp.