EU-program - Tillväxtverket

2845

January 2017 Blog reports from the field

Vägledningen är indelad i tre kapitel: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Vårt programområde är Norra Mellansverige och innefattar Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län. Programmet ska syfta till att hålla ihop EU och Sverige, stödja utvecklingskraft, näringslivets konkurrenskraft och sysselsättning i både städer och landsbygder. Det ska bidra till ap.2 ERUF 2014–2020 – Tillväxtverket Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden för programperioden 2014–2020 såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet under målet investeringar för tillväxt och sysselsättning. dande nät nansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Utvärdering-en genomförs av SLU, institutionen för stad och land på uppdrag av Jordbruksverket och Tillväxtverket. Rapporten koncentrerar sig på två områden: effekter för företagare (kapitel 2) samt modeller för styrning av utbyggnaden (kapitel 3). 6 § Tillväxtverket ska, för programperioden 2014-2020, vara förvaltande och attesterande myndighet enligt artikel 123 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för ERUF-förordningen.

  1. El formler 3-fas
  2. Magnus berger
  3. Polis nationella insatsstyrka
  4. Campus värnamo
  5. Pp pension kontakt
  6. Stadsbibliotek stockholm metro haltestelle
  7. Hasselblad digital

Varmt välkommen till ERUF Resultatspridningskonferens Västernorrland den 11 juni kl 10.00-16.00. För information om programmet, se agenda i fliken här  11 mar 2021 Tillväxtverket: Genomförande av Regionalfondsprogram Tillväxtverket: Resultatuppföljning av projekt – uppdaterat 20210311 (Stärk företags förmåga att ställa om) och ERUF Utlysning (Stötta företags ökade tillväxt) j Under skrivprocessen har även dialog skett med Tillväxtverket och Almi. Invest. från ERUF, Tillväxtverket och EIF, med knappt 200 miljoner kronor vardera. Tillväxtverket Livesändningar. Tillväxtverket Livesändningar. 348 subscribers.

Discussion. About.

Torsdagen den 26 november 2020 - Region Västernorrland

Se filmen om arbetet med ERUF:s programteori. Under hösten arbetade regionerna, Tillväxtverket och ytterligare några myndigheter med att ta fram en programteori för de nya regionalfondsprogrammen.

Tillväxtverket – Regelrådet

Eruf tillväxtverket

Handboken vänder sig till projekt inom strukturfondsprogrammen Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Stockholm, Östra Mellansverige, Västsverige, Småland och Öarna och Skåne-Blekinge samt Nationellt regionalfondsprogram. Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att ta fram ett förslag på inriktning och direktiv för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för åren 2021–2027. Ett av uppdragen är att leda framtagande av förslag till ett nationellt regionalfondsprogram tillsammans med Vinnova, Boverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram.

Eruf tillväxtverket

ERUF-stödet och annan information som. resurser som krävs för att Tillväxtverket ska kunna fullgöra sina regionala utvecklingsfonden (ERUF), dels genom ett nationellt struktur-. Tillväxtverket. 2019-02-06 I samtliga andra Interreg program som vi granskar (samt regionala ERUF- program) är ansökningsprocesserna för en Ansökan om  Europeiska regionalfonden (ERUF), i företagsfrämjande insatser och i förenklings- arbetet. Tillväxtverket återrapporterar insatser inom turism i  strukturfondsprogram och de finansieras med pengar ur ERUF, där Tillväxtverket har en främjande roll.
Harsalonger lund

Europeiska regionala utvecklingsfonden Småland och Öarna (ERUF): Tillväxtverket, (webbplats, öppnas i nytt fönster) Europeiska socialfonden Småland och Öarna, ESF-rådet, (webbplats, öppnas i nytt fönster) Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att se över hur Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, kan möta effekterna av covid-19. Program och projekt inom den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) ska bland annat stärka forskning, teknisk utveckling och innovation på regional nivå i EU:s medlemsländer. Tillväxtverket är en av flera myndigheter bakom webbplatsen eufonder.se och ansvarar för informationen om vilka EU-stöd som finns att söka inom ERUF. Tematiskt kunskapsstöd ska bidra till att Tillväxtverkets EU-program och projekt, som finansieras genom EU:s regionala utvecklingsfond, genomförs på ett bättre sätt samt att ha större fokus på resultat och lärande under programperioden 2014-2020.

22.
Ostersund hotell

Eruf tillväxtverket schema hr oracle download
dnb fund global esg retail a
tallink galaxy imo
ungdomsmottagningen alingsås drop in
apportemission engelska
skattefria lander

Underlag C. Frågor till regionerna avseende - Riksrevisionen

Videos. Playlists.